Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från senaste kommunfullmäktige

2017-10-04

kommunhus-vapen

 

Detaljplan återremitterades

Vid sitt sammanträde den 27 september beslutade Knivsta kommunfullmäktige att återremittera ärendet om detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4 för ytterligare utredning vad gäller väghållarskapet. Frågan handlar om ifall det ska vara allmän eller enskild väg som leder fram till Margarethahemmet.

Ärenden om socialnämndens underskott

Två ärenden som handlade om socialnämndens underskott återremitterades till kommunstyrelsen med minoritetståterremiss för ytterligare analys. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla en motion från Gunnar Larsson (SD) om att utreda förutsättningar för att dela ut halkskydd till kommuninvånare som är 65 år och äldre. Fullmäktige beslutade att samtliga nämnder ska erbjuda praktikplatser för nyanlända i respektive nämnds verksamhet. 

Läs om fler ärenden och ta del av handlingar via länken till höger. 

  • Senast uppdaterad 9 okt 2017