Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 

 

 

 • Familjebehandlare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-23 I enheten för Råd och Stöd arbetar vi med stödsamtal, vägledning och behandlingsarbete. Målgruppen är barn, ungdomar, föräldrar samt hela familjer. Vi ansvarar också för familjerättens samarbetssamtal. Vi arbetar även med stöd till vuxna, bl. a med beroendeproblematik. De uppdrag som vi har inom vår enhet sker både som insats efter biståndsbeslut och som egen ansökan direkt från våra kommuninnevånare. I arbetet ingår ingen myndighetsutövning men dokumentation krävs. Vi sköter vår dokumentation i Journal Digital. Arbetsuppgifterna inom vår enhet är mycket varierande och behoven hos dem som söker oss skiljer sig mycket åt. Detta kräver stor flexibilitet hos oss som behandlare, svårt men spännande. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och tillsammans med kollegorna i enheten. Vi har alla ett systemteoretiskt förhållningssätt vilket genomsyrar alla delar av vårt arbete. Vi är en stabil, välutbildad och erfaren arbetsgrupp som tycker om att ha roligt på jobbet. Som familjebehandlare hos oss behöver du vara beredd på att arbeta inom flera av ovan nämnda områden. På denna tjänst kommer du dock i första hand att arbeta med föräldrastöd och familjebehandling i olika former. Arbetet kan ske såväl i våra besökslokaler som i familjernas hemmiljö.
 • Specialpedagog till Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-25 Vi söker dig som har stor erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och är utbildad specialpedagog. Du kommer ingå i skolans Elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. Du är driven i skolutvecklingsfrågor och har ett brinnande intresse av att utveckla vårt elevhälsoarbete. Du trivs i rollen som handledare av lärare och resurser, samt är van att samordna och administrera kontakter mellan olika instanser. Du kommer leda ett arbetslag med skolans speciallärare och pedagogiska resurser, samt som arbetslagsledare ingå i ledningsgruppen.
 • Musiklärare åk 1-6, Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-25 Du är utbildad musiklärare och brinner för ditt arbete. Du är en engagerad person som har lätt att samarbeta och vill utveckla dig själv i ditt yrke och samtidigt bidra till att utveckla skolan som helhet. Du är en inspiratör och skapar en trygg atmosfär i din undervisning och anpassar för elevernas olika behov.
 • Textilslöjdlärare till Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-25 Arbeta som textilslöjdlärare i åk 3 - 6
 • Förskollärare till Diamantens Förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-25 Vi söker dig som är medforskare i barnens vardag samt arbetar för att visa varje barn respekt. Vi söker dig som kan lyssna in samt ställa frågor istället för svar och som kan finnas med som ett stöd för barnet när hon/han funderar på och upptäcker sin omvärld. Förskolan arbetar med Hållbar utveckling vi ser gärna att du också är intresserad av det. Vi vill att du har erfarenhet av yrket samt har stor samarbetsförmåga, vi ser även att du är ansvarsfull, engagerad och trivs i en lekfull miljö. Du har ett nyfiket och positivt förhållningssätt samt ser möjligheter istället för hinder. Vi lägger stor vikt vid personlighet. Varmt välkommen att höra av dig till mig för ytterligare information
 • Förskollärare till Västra Ängbys Förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-25 Vi söker dig som är medforskare i barnens vardag samt arbetar för att visa varje barn respekt. Vi söker dig som kan lyssna in samt ställa frågor istället för svar och som kan finnas med som ett stöd för barnet när hon/han funderar på och upptäcker sin omvärld. Du har god samarbetsförmåga och du är ansvarsfull, engagerad och trivs i en lekfull miljö. Du har ett nyfiket och positivt förhållningssätt samt ser möjligheter istället för hinder, har förmågan att se vad barngruppen behöver och kan driva verksamheten framåt. Vi lägger stor vikt vid personlighet och vi vill att du har erfarenhet av yrket.
 • Förskollärare till Långhundra förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-27 Alla förekommande arbetsuppgifter i förskolan. Du är flexibel, lyhörd och reflekterande, och givetvis ansvarstagande. Tillsammans med kollegorna planerar du, genomför och följer upp verksamheten. Du har ett professionellt förhållningssätt, du dokumenterar och delger barnens utveckling till vårdnadshavarna.
 • Lärare till mellanstadiet i Långhundra skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-27 Du är en av tre lärare som undervisar i åk 4-6. I tjänsten ingår även mentorsuppdrag för en elevgrupp.
 • Studie- och yrkesvägledare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-27 I tjänsten ingår att vägleda och hjälpa elever på de nationella programmen och introduktionsprogrammen med bl.a. framtida studie- och yrkesval samt frågor rörande studiemedel och arbetsmarknad. I arbetet ingår att tillsammans med skolledningen ta ansvar för elevernas individuella studieplaner. Som studie- och yrkesvägledare kommer du också att arbeta med öppet hus och mässor. Du kommer arbeta med ungdomar som står utanför skola och arbetsmarknaden inom det Kommunala aktivitetsansvaret och Ungdomssatsningen i en projektgrupp bestående av personal från utbildningskontoret och socialtjänsten.
 • Lärare Svenska som andraspråk och ytterligare ämne

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-27 Undervisning i svenska som andraspråk och ytterligare ämne främst på Språkintroduktion. Mentorskap för elever.
 • Speciallärare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-27 I arbetet ingår undervisning för elever i behov av särskilt stöd i ordinarie undervisningsgrupp, i mindre grupp och/eller enskilt. Du kommer att ha nära samarbetet med skolans specialpedagog och lärare där ni tillsammans planerar och utarbetat stödåtgärder för skolans elever. Som speciallärare är du också med i skolans elevhälsoteam vid behov.
 • Biståndshandläggare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-27 Enheten ansvarar för biståndsbedömning inom äldre och funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt färdtjänst. Dig som vi nu söker kommer främst att utreda, bedöma behov och besluta om insatser enligt SoL men även viss handläggning förekommer inom färdtjänst och riksfärdtjänst. Du handlägger främst personer från 21 år och upp. Du förutsätts medverka i utvecklingen av verksamheten och i olika sammanhang ingå i samverkansgrupper som ärendehanteringsgrupper, handledning och teammöten.
 • Socialsekreterare barn och unga

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-27 Enheten Barn och unga ansvarar för förhandsbedömningar, utreda och följa upp insatser inom individ och familjeomsorgen, både öppenvård och heldygnsvård. Vi handlägger även familjerätt och ensamkommande barn. Som handläggare hos oss får du möjlighet till utveckling, då vi kan erbjuda en bred variation av arbetsuppgifter allt från handläggning av förhandsbedömningar, utredningar och uppföljning av öppenvårdsinsatser och heldygnsinsatser till rekrytering och handledning av resurser såsom familjehem. Den utannonserade tjänsten är främst riktad mot utredning och uppföljning av öppenvårdsinsatser.
 • Lärare till mellanstadiet Lagga skola

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-27 Du är en av tre lärare som undervisar i åk 4-6. Du undervisar samtliga elever i åk 4-6 i "dina" ämnen. I tjänsten ingår även mentorsuppdrag för en elevgrupp åk 4-6.
 • Arbetsterapeut till Knivst Kommun

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-30 Följande uppgifter är exempel på arbetsterapeutens ansvarsområden inom vård och behandling inom kommunal hälso- och sjukvård • Delegera hälso-och sjukvård • Avvikelsehantering tillsammans med övrig vård och omsorgspersonal • Aktivitetsbedömning i det dagliga livet, ADL och träning av ADL. • Bedömning och anpassning av boende och närmiljö • Intygsskrivande inför en bostadsanpassning • Intyg försäkringskassan • Hjälpmedelsförskrivning inom förflyttning och kognition- bedömning, utprovning, service och uppföljning • Sortiments kunskap kring hjälpmedel • Skötsel och hantering av hjälpmedelsförråd och underleverantörer • Funktionsbedömning • Sittanalys • Aktivitetsanalys • Förskrivning av kognitiva hjälpmedel tex minneshjälpmedel, bildstod eller tyngdtäcke och • Utbildning i ett rehabiliterande förhållningssätt och förflyttningsteknik • Riskanalyser och riskbedömningar • Uppföljning av ortoser och handträning.
 • Personlig assistent

  Sommarjobb / Säsongsanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Vi söker tim- och sommarvikarier till olika kunder i Knivsta Kommun. I jobbet som personlig assistent hjälper du kunden i den dagliga livsföringen och ger stöd till att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta kan innefatta allt från att hjälpa till vid måltider, förflyttningar eller åka iväg på olika evenemang.
 • Avlösare/ledsagare till en 7-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Vi söker dig som vill arbeta som avlösare/ledsagare till en pojke på 7 år i Knivsta. Uppdragets omfattning är ungefär 6 timmar i veckan, ca två eftermiddagar i veckan. Det är önskvärt att du kan jobba tiderna runt kl. 14:30-17:00, men även helger går bra. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Som avlösare arbetar du i hemmet för att tillfälligt avlasta föräldrarna.
 • Ledsagare till 11-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en pojke på 11 år i Knivsta. Uppdragets omfattning är ungefär 5 timmar i veckan. Det är önskvärt att du kan jobba tiderna runt kl. 14:30-17:00 på vardagar. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Aktiviteten kan tex innebär besök på badhus.
 • Mellanstadielärare till Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Du är utbildad lärare och brinner för ditt arbete. Du är en engagerad person som har lätt att samarbeta och vill utveckla dig själv i ditt yrke och samtidigt bidra till att utveckla skolan som helhet. Du är en inspiratör och skapar en trygg atmosfär i din undervisning och anpassar för elevernas olika behov. Du kommer ha nära samarbete med övriga kollegor och ingå i ett arbetslag tillsammans med skolans övriga mellanstadielärare.
 • Arbetshandledare Daglig verksamhet

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Arbetshandledaren stödjer människor med funktionsvariation i deras sysselsättning/arbete. Många av våra brukare behöver även hjälp med personlig omvårdnad. Sysselsättning bedrivs både externt på olika arbetsplatser och i våra egna lokaler där vi erbjuder olika aktiviteter och upplevelser. Det är viktigt att du kan jobba både i kollegegrupp och ensam med brukare
 • Ma/No till åk 5-9, Adolfsbergsskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Du är utbildad grundskollärare 4-9 Ma/No med ett stort engagemang för dina ämnen. Du är inspiratör och skapar en trygg atmosfär i din undervisningssal samt är förtrogen med formativ bedömning och kollegialt lärande. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor samt få utrymme att driva projekt. Du kommer också att vara mentor i åk 5 tillsammans med en kollega.
 • Ma/No till åk 7-9, Adolfsbergsskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Du är utbildad grundskollärare 7-9 Ma/No med ett stort engagemang för dina ämnen. Du är inspiratör och skapar en trygg atmosfär i din undervisningssal samt är förtrogen med formativ bedömning och kollegialt lärande. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor samt få utrymme att driva projekt. Du kommer också att vara mentor tillsammans med en kollega.
 • Avlösare/ledsagare till en 9-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Vi söker dig som vill arbeta som avlösare/ledsagare till en pojke på 9 år i Knivsta. Uppdragets totala omfattning är ungefär 20 timmar i månaden. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Som avlösare arbetar du i hemmet för att tillfälligt avlasta föräldrarna.
 • Lärare grundskolan F-6

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Inför läsåret 2018/2019 behöver vi förstärka vår arbetsgrupp med nya krafter. Segerstaskolan är just nu i en utvecklingsfas där vi arbetar med att hitta former för att arbeta systematiskt med att stärka lärandet hos nyanlända elever och barn i behov av särskilt stöd. Du är behörig att undervisa i F-6, och i svenska som andraspråk, har ett formativt förhållningssätt och ett medvetet språkutvecklande arbetssätt. I ditt uppdrag ingår planering och genomförande av undervisning och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring nyanlända och barn i behov av särskilt stöd. Att möta eleverna där de befinner sig är en självklar utgångspunkt i din undervisning. Du kommer att arbeta i ett team med speciallärare, specialpedagog och barnskötare och kommer att ha fokus på svenska som andraspråk. Vi vill att du präglas av nyfikenhet i ditt möte med eleverna och att du i samarbete med andra skapar förutsättningar för en undervisningssituation där eleverna känner så stark tilltro till sig själva, sitt värde och sina kunskaper att det är spännande att möta nytt – ny kunskap, nya människor och nya utmaningar. Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för våra barn.
 • Lärare i grundskolan, årskurs F-6, Segerstaskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Vi på Segerstaskolan arbetar för att skapa trygghet genom att alla vuxna har ett gemensamt ansvar för alla barn, alla barn är allas barn. Detta gör vi genom vårt värdegrundsarbete där våra elever har varit med att skapa vår värdegrund KRUT= Kamrat- Respekt - Unik - Trygghet. Personal på fritidshemmen arbetar/samverkar med skolan under förmiddagstid och en liten del på eftermiddagstid Inför läsåret 2018/2019 behöver vi förstärka vår arbetsgrupp med nya krafter. Vi söker dig som vill arbeta som grundskollärare F-6 vid Segerstaskolan i Knivsta. Som person ser vi gärna att du är öppen och social med en positiv grundsyn och kan möta såväl elev som förälder. Läroplanens ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter samt att vara flexibel och kunna samarbeta i team. Du är engagerad person som har lätt att samarbeta och vill gärna utveckla dig själv i dit yrke och samtidigt bidra till att utveckla skolan som helhet. Du tar stort ansvar och är en bra förebild. Du har ett stort intresse för människor och ser värdet i att alla människor är olika. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling.
 • Sommarvikarie hemtjänst och äldreboende

  Sommarjobb / Säsongsanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Arbetet går ut på att vara ett stöd i en annan människas vardag, så denna får en meningsfull och fungerande vardag. Arbetsuppgifterna sträcker sig från allt som kan tänkas ingå i det vardagliga livet med uppstigning, hygien och påklädning på morgonen till promenader, social samvaro, inköp, måltider, medicin, tillsyn och läggning på kvällen.
 • Sommarvikarie till personlig assistans

  Sommarjobb / Säsongsanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Vi söker nu en assistent inför sommaren till en man som är 57 år. Han har en muskelsjukdom och är rullstolsburen. Bor lite utanför Knivsta i ett stort hus tillsammans med sin hund. Man jobbar dygnspass med sovande jour. Man börjar kl 8.00 och slutar kl 11.00 dagen efter. Han har egen bil som assistenten kör.
 • Lärare åk 1-6, Högåsskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-06-06 Klasslärare i en av våra klasser åk 1-6. Du ansvarar för att planera genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet i nära samarbete med elever och kollegor.
 • Samordnare Arlandasamarbetet

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-06-06 Arlandasamarbetet handlar om att verka för förbättrad infrastruktur som ger förutsättningar till ökat bostadsbyggande och stärkt konkurrenskraft – för flygplatsregionen och därmed också för Sverige. Som samordnare under Knivstas ordförandeskap blir din uppgift att hålla ihop arbetet administrativt och ekonomiskt. Du kommer att bistå samarbetets politiska styrgrupp och de tre tjänstemannagrupper som är bildade för ledning, samhällsplanering och opinionsbildning, där du förväntas ge god service och bidra till att skapa goda förutsättningar för de olika grupperna att fungera. Tjänsten är placerad på Informationsenheten, Kommunledningskontoret.
 • Erfaren webbprojektledare

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-06-06 Under 2018 arbetar vi med förstudie, kravspecifikation och upphandling. Därefter går vi under nästa år vidare med att bygga webbplatsen. Det arbetet görs tillsammans med verksamheternas webbredaktörer, och i nära samarbete med kommunens webbmaster. I rollen som projektledare blir du ansvarig för att planera och genomföra projektet enligt uppdrag från kommunens informationschef och kommunledning. I projektledaransvaret ligger förstås också att upprätthålla en god kommunikation med projektets intressenter – i det här fallet de olika verksamheterna i kommunen. Utvecklingen av webbplatsen genomförs med hjälp av upphandlad extern leverantör.
 • Sommarvikarie till kvinna i 59 årsåldern

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-06-30 Din uppgift är att stödja en medelålders kvinna till ett aktivt och meningsfullt liv. Hon har haft stroke och har nu assistans i sitt hem. Du ansvarar för omvårdnad, praktiska hushållssysslor som handling, matlagning, tvätt samt att komma ut på promenader med hunden. Du är en lugn och trygg kvinna med livserfarenhet. Du ska vara intresserad av matlagning och trädgård. Du tycker om hundar och promenader.
 • Kontaktperson/ledsagare sökes till 14 årig kille

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-06-30 Vi söker en kontaktperson/ledsagare till en 14 årig kille boendes centralt i Knivsta. Som kontaktperson/ledsagare är du inte en professionell vårdare utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med brukaren. Kontaktpersonen/ledsagaren är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Personliga Assistenter

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-06-30 Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent i Knivsta Kommun. Vi är i behov av både tim- och långtidsvikarier. Arbetsuppgifterna består av personlig- och medicinsk omvårdnad som varierar beroende på kundens behov. Då du kommer att arbeta i kundens hem så kan det ingå vissa hushållssysslor. Arbetstiderna är schemalagda dag/kväll/natt och helg.
 • Undersköterska till personlig assistans

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-06-30 Din uppgift är att vårda en äldre man med Parkinsons sjukdom. Han är i stort behov av omvårdnad och har medicinsk utrustning. Som assistent jobbar du i brukarens hem.
 • Intresseanmälan till ledsagare, avlösare samt kontaktperson

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-06-30 Vi söker dig som vill arbeta som kontaktperson, ledsagare eller avlösare för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Observera att detta är en intresseanmälan, och därför inte knutet till ett visst uppdrag. Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis simning, gymträning eller biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller maka/make till vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning. En avlösare kan möjliggöra att dessa personer får tid att koppla av eller genomföra aktiviteter på egen hand. Som avlösare arbetar du vanligtvis i någons hem med att tillfälligt överta omvårdnaden. En kontaktperson är en medmänniska, någon att tala och umgås med. Det är någon som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.
 • Ledsagare till 18 årig kille

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-07-31 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en 18-årig kille i Knivsta. Uppdragets omfattning är under 2 söndagar i månaden, ca 5 timmar per gång. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Timanställda sjuksköterskor till sommaren 2018

  Tillsvidareanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-08-31 Som timanställd sjuksköterska hos oss i Knivsta kan du arbeta inom hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför både planerade och akuta insatser. Vi arbetar i team tillsammans med omvårdnadspersonalen och hemtjänsten. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande. Arbetstiderna är förlagda främst under dag och kväll men det finns även behov av att täcka upp nätter.
 • Senast uppdaterad 9 mar 2017