Till undermeny Karta Kontakt

Förvaltning och bolag

Visa karta
Adress: Besöksadress: Centralvägen 18, Knivsta
Telefon: 018-34 70 00 (Kontaktcenter), mån-fre 8-16.30
kommunhuset med träd

 

Knivsta kommun har en förvaltning med åtta kontor. Kommundirektören är övergripande ansvarig för förvaltningen. Förvaltningschefer, ekonomichef och HR-chef ansvarar för sina respektive kontor med tillhörande verksamheter:  

  • Bygg- och miljökontoret
  • Fritid- och kulturkontoret
  • Kommunledningskontoret
  • Samhällsbyggnadskontoret
  • Utbildningskontoret
  • Vård- och omsorgskontoret
  • Ekonomikontoret
  • HR-kontoret 

Genom delägarskap i Attunda räddningstjänstförbund, Roslagsvatten och Norrvatten driver Knivsta kommun en del av sin verksamheter i samverkan med andra kommuner.

Kontaktcenter Knivsta

Kontaktcenter Knivsta hjälper dig med information, vägledning och rådgivning inom kommunens alla verksamheter. 

Öppettider i Kontaktcenter:

Måndag-fredag 8-16.30
Telefon: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se 
Besök: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18

Resultatenheter

Kommunens verksamheter såsom till exempel förskola, grundskola samt vård och omsorg arbetar som fristående enheter med eget resultatansvar. 

Köp av verksamhet

En del drift- och serviceverksamheter sköts av externa leverantörer eller partners. Knivsta kommun köper också en del tjänster av andra kommuner, exempelvis gymnasieskolan.

  • Senast uppdaterad 23 feb 2018