Till undermeny Karta Kontakt

Miljöarbete

Arbetet med att förbättra miljön är allas ansvar. I Knivsta kommun arbetar vi aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär att vi ska kunna tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina.

Hållbar utveckling består av tre delar som är ömsesidigt beroende av varandra:

  • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen.
  • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser.

Miljöarbetet sker på flera olika sätt, till exempel genom en långsiktigt hållbar samhällsplanering, naturvårdsåtgärder, information och rådgivning om olika miljöfrågor samt ett effektivt miljöskyddsarbete.

Miljöskydd

Det kommunala miljöskyddsarbetet innebär framförallt tillsyn enligt miljöbalken. Miljöinspektörer kontrollerar olika verksamheter, så att miljön och människors hälsa skyddas.

 För alla verksamheter som kan påverka miljön krävs tillstånd eller anmälan till kommunens miljöenhet. Detta gäller även privatpersoner vid till exempel hantering av avfall, kompostering av hushållsavfall och installation av värmepumpar.

 

  • Redaktör: Anette Holm
  • Uppgiftslämnare: Laurel Wakeman
  • Senast uppdaterad 31 mar 2017