Till undermeny Karta Kontakt

Adresser, namnsättning

Gatuskyltar i Knivsta. Foto IM Söderberg

 

Enligt lagen om lägenhetsregister ska alla bostäder (bostadsentréer) och verksamhetslokaler ha en adress som talar om var den ligger och som den är ensam om.

Kommunfullmäktige ska avgöra vilken nämnd eller styrelse som ska vara ansvarig för adressättningsfrågor. Detta ska finnas infört i reglementet för nämnden. Bygg- och miljönämnden är den nämnd som har ansvar för adressättning enligt reglementet.

Det är också bygg- och miljönämndens ansvar att sätta namn på gator, vägar, parker, kvarter och lokaler för den egna verksamheten.