Till undermeny Karta Kontakt
 • Återvinning
 • Bibliotek
 • Förskolor
 • Grundskolor
 • Gymnasier
 • Idrottsanläggningar
 • Särskilda boenden

Utbildning och barnomsorg

Knivsta är en ung kommun på flera sätt. Bland annat är nästan en tredjedel av invånarna barn eller ungdomar. Det ställer höga krav på barnomsorg, skola och fritidsverksamhet liksom på skolbarnsomsorg, specialpedagogik, skolhälsovård, skolskjutsar med mera.

I Knivsta kommun finns

 • 13 kommunala förskolor och 11 enskilda
 • 8 kommunala grundskolor och 2 fristående, av vilka 3 är högstadieskolor
 • en gymnasieskola som erbjuder introduktionsprogram och lärlingsutbildningar. Knivstaungdomarna har även tillgång till grannkommunernas gymnasie- och vuxenskolor
 • Sfi, svenska för invandrare
 • Kulturskola
Ung man i skola

Sjögrenska gymnasiet

Här kan du gå en lärlingsutbildning med nio olika yrkesförberedande program.

Läs mer om utbildningarna

Tyck till