Till undermeny Karta Kontakt
 • Återvinning
 • Bibliotek
 • Förskolor
 • Grundskolor
 • Gymnasier
 • Idrottsanläggningar
 • Särskilda boenden

Utbildning och barnomsorg


Knivsta är en ung kommun på flera sätt. Bland annat är nästan en tredjedel av invånarna barn eller ungdomar. Det ställer höga krav på barnomsorg, skola och fritidsverksamhet liksom på skolbarnsomsorg, specialpedagogik, skolhälsovård, skolskjutsar med mera.

I Knivsta kommun finns

 • 13 kommunala förskolor och 11 enskilda
 • 8 kommunala grundskolor och 2 fristående, av vilka 3 är högstadieskolor
 • en gymnasieskola som erbjuder introduktionsprogram och lärlingsutbildningar. Knivstaungdomarna har även tillgång till grannkommunernas gymnasie- och vuxenskolor
 • Sfi, svenska för invandrare
 • Kulturskola

Öppettider på förskola och fritids sommaren 2015

Kontakta Kontaktcenter Knivsta, 018-347000 för mer information

Planeringsdagar hösten 2015 för Knivsta kommunala förskolor och fritidshem

Måndag 10 augusti och tisdag 11 augusti

Barnsom går med ägg

E-tjänster

Nu slipper du papper och blanketter. Använd våra e-tjänster för barnomsorgen i Knivsta.

Läs mer om våra e-tjänster