Till undermeny Karta Kontakt
 • Återvinning
 • Bibliotek
 • Förskolor
 • Grundskolor
 • Gymnasier
 • Idrottsanläggningar
 • Särskilda boenden

Utbildning och barnomsorg

I Knivsta kommun är skolutveckling en ständigt pågående process. Skolan ska locka till utforskande och som ett led i denna ambition arbetar vi med en rad spännande projekt.
Läs mer om vårt pågående arbete under fliken ”Skolutveckling” i vänstermenyn

Knivsta är en ung kommun på flera sätt. Bland annat är nästan en tredjedel av invånarna barn eller ungdomar. Det ställer höga krav på barnomsorg, skola och fritidsverksamhet liksom på skolbarnsomsorg, specialpedagogik, skolhälsovård, skolskjutsar med mera.

I Knivsta kommun finns

 • 12 kommunala och 11 fristående förskolor
 • Åtta kommunala och två fristående grundskolor. Av de kommunala grundskolorna har två verksamheter för förskoleklass till och med årskurs tre. Fyra för förskoleklass till och med årskurs sex och två för årskurs sju till nio.
 • En gymnasieskola som erbjuder individuella programmet och lärlingsutbildningar. Knivstas ungdomar har även tillgång till grannkommunernas gymnasie- och vuxenskolor.
 • Vuxenutbildning med SFI
 • Kulturskola
Ung man i skola

Sjögrenska gymnasiet

Här kan du gå en lärlingsutbildning med sex olika yrkesförberedande program.

Läs mer om utbildningarna

Tyck till