Till undermeny Karta Kontakt

Upphandling och inköp

Knivsta kommun köper varor, tjänster och byggentreprenader i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Inom hemtjänst och hemsjukvård har kommunen infört valfrihetssystem och upphandling av leverantörer inom det området sker löpande i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagarna är uppbyggda kring de EG-direktiv som ligger till grund för den offentliga upphandlingen inom EU. Syftet med reglerna är de offentliga medlen ska användas på ett effektivt sätt och att den fria rörligheten av varor och tjänster ska främjas. Länkar till LOV och LOU hittar du i högerspalten under rubriken Externa länkar.

Du kan läsa mer om upphandlingslagstiftningen på Upphandlingsstödet liksom på Konkurrensverkets webbplats.

Kommunens interna regler för inköpsverksamheten finner du i högerspalten under rubriken Mer information.

Kommunen har ingen central upphandlingsenhet. Varje verksamhet ansvarar för och genomför sina egna upphandlingar med stöd av kommunens upphandlingsstrateg.


Ytterligare upplysningar och information lämnas av kommunens upphandlingsstrateg
Johanna Bång
E-post: johanna.bang@knivsta.se
Tel: 018-34 78 55

 

  • Uppgiftslämnare: Daniel Wallin
  • Senast uppdaterad 8 sep 2014
Tyck till