Till undermeny Karta Kontakt

Sociala medier

Knivsta kommun ser sociala medier som ett verktyg för att lyssna, dela information och delta i konversationer. Genom att finnas i sociala medier ökar kommunens närvaro och tillgänglighet gentemot kommuninvånare, brukare, företag, utförare och andra intresserade. Knivsta kommun använder sociala medier till att

  • föra dialog med kommuninvånare, allmänhet och andra intresserade
  • lyssna på vad andra säger om oss och om sin vardag som kommuninvånare
  • svara på frågor om kommunala angelägenheter
  • fråga efter synpunkter om kommunala angelägenheter
  • dela information och kunskap om kommunen och närliggande ämnen
  • berätta om Knivsta kommun
  • stärka en positiv bild av kommunen

Här finns vi

På denna sida lägger vi länkar till bloggar och Facebooksidor som kommunens verksamheter är aktiva på.

 

Facebook

Twitter

Bloggar

 

  • Uppgiftslämnare: Hanne Natt och Dag
  • Senast uppdaterad 11 jan 2016