Till undermeny Karta Kontakt

Kommunens organisation

De förtroendevalda politikerna i Knivsta kommun ansvarar för att leda kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige består av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige har samma roll för invånarna i Knivsta som riksdagen har för hela Sveriges befolkning. Med det följer ett samlat ansvar för hur skattemedlen ska fördelas.   

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen och nämnderna har ansvar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Under Kommunstyrelsen och nämnderna finns förvaltningen med tjänstemän som utför det dagliga arbetet.

Läs mer om nämndernas ansvarsområden genom att klicka dig vidare i strukturen till vänster.

Kontaktuppgifter till politiker

 

De flesta politiker presenteras med fotografi.

Kontaktuppgifter till tjänstemän

Under länken kommunförvaltning finner du kortfattad information om  hur kommunens förvaltning fungerar samt kontaktuppgifter till kommunens ledande tjänstemän.

Vill du komma i kontakt med någon verksamhet eller med någon enskild person som arbetar inom kommunen, kan du alltid ringa till växeln.
Telefon: 018-34 70 00
Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-16.30

Tyck till