Till undermeny Karta Kontakt

Internationellt samarbete

Syfte med Knivstas internationella arbete är att öka förståelsen bland medborgarna för hur kommunens och invånarnas situation påverkas av omvärlden. Kontakterna mellan olika människor och kulturer ska främjas.

 

Arbetet ska bidra till att utveckla Knivsta kommuns service och till kompetenshöjning bland de anställda. Utbytet ska vara berikande för båda parter och ge ömsesidig nytta.

 

Barn och ungdomar ska uppmuntyras till att söka internationella kontakter.

 

Arbetet med de internationella frågorna ska ses som en naturlig del av kommunens verksamhet.

 

De riktlinjer Knivsta kommun antagit för samarbetet utgör en kommungemensam plattform.

  • Senast uppdaterad 27 nov 2014