Till undermeny Karta Kontakt
 • Återvinning
 • Bibliotek
 • Förskolor
 • Grundskolor
 • Gymnasier
 • Idrottsanläggningar
 • Särskilda boenden

Kommun och politik

Där framtiden bor

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Så lyder Knivstas vision fastställd den 21 mars 2013, av ett enigt kommunfullmäktige. Visionen innebär bland annat att Knivsta ska växa till uppemot 25 000 invånare år 2025 och att en ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta. Viktigt är också att Knivsta ska utvecklas till en föregångskommun för det hållbara samhället.

I visionen sammanfattas Knivstas identitet i följande punkter:

 • En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
 • En kommun öppen för förändringar
 • En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
 • En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
 • En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare
 • Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag
 • En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

Ung kommun med gamla anor

Knivsta kommun bildades 1 januari 2003 och har i dag drygt 17 300 invånare. Kommunen är en av dem som växer snabbast i Sverige. Knivsta är ung inte bara till åren utan också om man ser till kommunens invånare; en tredjedel är barn och ungdomar. Det ställer stora krav på framför allt skola och barnomsorg.

I Knivsta kommun prioriteras en levande demokrati. Det är viktigt med en öppen dialog mellan politiker, förvaltning och invånare. Kommunen bjuder därför in allmänheten till samråd, informationsmöten och andra forum i aktuella frågor. Kommuninvånarna kan också lämna medborgarförslag som behandlas av tjänstemän och politiker, ställa frågor till frågepanelen på webben och träffa de förtroendevalda innan kommunfullmäktiges sammanträden varje månad.  

Knivsta i siffror, folder med statistik

Statistik om Knivsta

Hur ser befolkningsutvecklingen ut? Hur många pendlar till jobb i Knivsta? Läs Knivsta i siffror