Till undermeny Karta Kontakt
  • Återvinning
  • Bibliotek
  • Förskolor
  • Grundskolor
  • Gymnasier
  • Idrottsanläggningar
  • Särskilda boenden

Bygga, bo och miljö

Knivsta är en ung kommun med nybyggaranda och stark identitet. Den attraktiva boendemiljön med naturen tätt inpå, och med goda möjligheter till eget bostadsbyggande, gör Knivsta till en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. År 2015 är vi drygt 16 000 invånare.

I Knivsta finns tätortens fördelar med service, och samtidigt närheten till landsbygdens lugn och avskildhet.

Kommunen arbetar aktivt för att bevara och utveckla en god livsmiljö för såväl medborgare som djur och natur. Alla som bor, arbetar och bedriver en verksamhet i kommunen har också ett gemensamt ansvar för att värna om vår närmiljö, och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vandrare

Lokala miljömål

Miljöprogrammet är ett styrdokument för allt miljöarbete i kommunen. Det beskriver våra förutsättningar för att bidra till en hållbar utveckling.

Läs om miljöprogrammet

  • Redaktör: Annika Blom
  • Uppgiftslämnare: Björn Sjölund
  • Senast uppdaterad 9 nov 2016